Αρχή

Εταιρεία

Προϊόντα

Επικοινωνία

 
•  Αρχή
•  Εταιρεία
•  Προϊόντα
Επενδύσεις
Εξωτ. θερμομόνωση
Ειδικ. κατασκευές(Α)
Ειδικ. κατασκευές(Β)
Γυψοσανίδες
Τοιχοποιίες
•  Επικοινωνία
 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Κατασκευές τοιχοποιιών με τούβλα ytong

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ A-BLOK           ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΕΚΙ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ YTONG

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ          

Κατασκευές τοιχοποιιών με τούβλα κάθετων οπών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΠΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ           ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ          

Τοιχοποιίες με συμβατικά τούβλα διπλοτοιχοίες με μονωτικά μέσα όπως
(πετροβάμβακα, διογκομένη και εξιλαρισμένη πολυεστερίνη) και εσωτερικά χωρίσματα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ 10cm           ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΠΛΟΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΕΞΥΛΑΣΜΕΝΗ ΠΥΛΕΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΑ 10 cm          

 
 


© 2008 - mpekiaroudis.gr, Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.